Sidan skapad: 2 februari 2014

Anteckning 624

Detalj:
Stig påbörjade en teknisk utbildning efter studentexamen. En sjukdom tvingade honom dock att avbryta utbildningen efter ett år.
Han arbetade därefter hela sitt liv som typograf, bland annat på tidningen Folket i Eskilstuna. Efter ett antal år övergav han tidningsbranschen och började som typograf på Bok-Öbergs där han arbetade fram till pensioneringen.
Stig och hans hustru antog familjenamnet Winnlert i samband giftermålet.
Vid samma ceremoni gifte sig Stigs broder Erik. Även Erik och hans hustru Ulla antog då familjenamnet Winnlert.
Denna antecking används som bevis för -
ItemReference
PersonWINNLERT, Stig, Olof, Napoleon [Typograf]